Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Thư pháp Lão Trọc

Tặng chữ thư pháp cho Thánh Thất Quảng Hòa – Quảng Nam 4/2016

Cao Đài là một tôn giáo độc thần, có tính dung hợp, được chính thức thành lập ở Việt Nam vào năm 1926. 
Đạo Cao Đài tên đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có danh xưng đầy đủ là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát".
Tín đồ Cao Đài tin rằng Thượng Đế là Đấng sáng lập ra các tôn giáo và cả vũ trụ này. Họ tin rằng tất cả giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được "Đức Cao Đài" trực tiếp chỉ định… 
____________
Ngày qua- 03/04/2016 Trọc có dịp về Thánh Thất Quảng Hòa để tặng chữ cho các tín đồ nơi đây… 
Một vài hình ảnh trong chương trình tặng chữ khánh thành thánh thất Quảng Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam.

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (20)

 

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (18)

 

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (9)

 

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (11)

 

 

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (12)

 

 

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (7)

 

 

Thu-phap-su-kien-lao-troc-danang-tang-chu-tu-thien (4)

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *