Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Violet sketch

Một số bài kí họa của Lão Trọc | Violet Sketch