Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

tranh tứ bình

Tranh tứ bình mang ý nghĩa Lão Trọc

Tranh tứ bình là gì? Tứ bình là loại tranh trục, gồm 4 bức tranh. Ngày xưa, những nơi sang trọng như cung vua, phủ vua, chúa, quan lại giàu có ngày xưa thường treo bộ tranh tứ quý. Đối…