Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Thư pháp Việt Nam

Nghệ thuật Ảnh và Thư pháp l Thư pháp Lão Trọc

                                                     

Nói vễ chữ Nhẫn – Thư pháp Lão Trọc

Trọc vốn là một người có tính khí nóng nảy, mau giận, hay vội vàng trong nhiều quyết định, sau nhiều năm tháng nỗ lực tự rèn luyện và nhắc nhở thì mình cũng đã thành công nhất định, trụ…

Những câu danh ngôn hay qua nét chữ Lão Trọc

*Thông tin liên hệ:  LÃO TRỌC  -Số ĐT 098 566 5758 -Email: thuphaplaotroc@gmail.com _____ -Facebook: https://www.facebook.com/minhthien0610 -Fanpage: https://www.facebook.com/thuphaplaotroc -Trang web: https://trocdanang.vn                                                …