Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

thư pháp tự học tại nhà

Quyển sách: Tôi học thư pháp với Lão Trọc (Phần 1)

Lời ngỏ Khi Quý vị và các bạn cầm trên tay cuốn sách này, tức là quý vị và các bạn đang sở hữu một cuốn “bí kíp” thực hành thư pháp từ cơ bản đến nâng cao, không chỉ…