Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

thư pháp sự kiện đà nẵng

Thư pháp Lão Trọc – Những hình ảnh thư pháp đẹp trên Facebook | 6/2018

                                          \                

Tập thơ VÔ THƯỜNG – Ung Tự Do – Thư pháp Lão Trọc

Tập thơ VÔ THƯỜNG        Đây là một tập thơ thư pháp viết lại những câu thơ do anh Nghiêm sáng tác. Trọc đã chọn lựa và viết những câu thơ ấy theo cách riêng, như là một…

Sự kiện 10 năm thành lập Mỹ phẩm OHUI tại Đà Nẵng 10/2016

                                        Thư pháp Lão Trọc  Chuyên: -Nhận viết thư pháp sự kiện – tiệc Tri ân khách hàng vào dịp cuối…