Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Thư pháp chân dung

Thư pháp kết hợp vẽ chân dung độc đáo

      *Thông tin liên hệ:  LÃO TRỌC  -Số ĐT 098 566 5758 -Email: thuphaplaotroc@gmail.com _____ -Facebook: https://www.facebook.com/minhthien0610 -Fanpage: https://www.facebook.com/thuphaplaotroc -Trang web: https://trocdanang.vn