Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Ông đồ xưa

Tục xin chữ đầu năm

      Một năm bắt đầu từ mùa Xuân. Tục xin chữ và cho chữ là một nét đẹp, là dấu hiệu của niềm tin, là món quà mang ý nghĩa xã hội, triết học và tâm linh. Thư…