Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

hài kịch đà nẵng

Hài Xuân 2016-Về nhà ăn Tết – Gia đình trên hết

    Một chương trình cuối năm,rất nhiều cảm xúc, khép lại chặn đường đầu tiên của anh em nhóm,mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng có lẽ vở kịch tối qua được nhóm tâm đắc nhất,là những…