Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

diễn họa màu nước

Một số bài kí họa của Lão Trọc | Violet Sketch