Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Tháng: Tháng Sáu 2018

Thư pháp Lão Trọc – Những hình ảnh thư pháp đẹp trên Facebook | 6/2018

                                          \                

Tập thơ VÔ THƯỜNG – Ung Tự Do – Thư pháp Lão Trọc

Tập thơ VÔ THƯỜNG        Đây là một tập thơ thư pháp viết lại những câu thơ do anh Nghiêm sáng tác. Trọc đã chọn lựa và viết những câu thơ ấy theo cách riêng, như là một…

Thi công Highland Coffee – Sân Bay Đà Nẵng