Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Tháng: Tháng Tư 2016

Tặng chữ thư pháp cho Thánh Thất Quảng Hòa – Quảng Nam 4/2016

Cao Đài là một tôn giáo độc thần, có tính dung hợp, được chính thức thành lập ở Việt Nam vào năm 1926.  Đạo Cao Đài tên đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có danh xưng đầy…

Event Calligraphy – Thư pháp sự kiện tại Lagunar Huế – 2016

                      Thư pháp Lão Trọc  Chuyên: -Nhận viết thư pháp sự kiện – tiệc Tri ân khách hàng vào dịp cuối năm. -Nhận làm ông đồ trong các chương trình…