Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Tháng: Tháng Mười Hai 2015

Lão Trọc – Giấc mơ bình yên

    Có nhiều bạn hỏi mình Học Kiến trúc ra sao không đi học kiến trúc… Câu trả lời của mình là nhiều bạn bất ngờ… và sau đó tuôn cho mình một tràn triết lý học: “nào là…