Lão Trọc

Vẽ tranh tường tại Đà Nẵng | Danang Painting

Tháng: Tháng Ba 2017

Anniversary 2 – My Love [T.R.I.N.H]

Thật khó khăn lắm mới tìm kiếm được một người và dành trọn tình yêu thương cho họ… Em đã đến và sẽ cùng a tạo ra điều đặc biệt cho cuộc sống này….    Còn nhớ rõ hôm ấy…